Obszarem działań naszego biura jest rachunkowość dla firm realizowana w oparciu o model indywidualnej wyceny dla każdego Klienta.

Oferujemy naszym Klientom najwyższy poziom świadczeń
Koszt usług rachunkowych zależy od m.in.:
 • rodzaju ksiąg podatkowych (księgi handlowe, księgi przychodów i rozchodów, ryczałt, karta podatkowa)
 • charakteru i formy prawnej (osoba fizyczna, spółka cywilna, spółka z o.o.)
 • rodzaju branży i profilu działalności (usługi, handel, produkcja)
 • liczby dokumentów oraz zapisów księgowych
 • liczby zatrudnionych pracowników
 • poziomu złożoności rozliczeń podatkowych
 • innych (np. czy firma jest płatnikiem VAT, czy realizuje transakcje WNT, export-import, itp.)

Rachunkowość dla firm wymaga znajomości aktualnych, stale zmieniających się przepisów prawa, a także rzetelności i sumienności w działaniu.

Oferujemy naszym Klientom najwyższy poziom świadczeń, przy czym nasze ceny są konkurencyjne.

Proponujemy współpracę na prostych i przejrzystych zasadach bez ukrytych dopłat czy dodatkowych opłat np. za konsultacje, sporządzanie deklaracji do US, ZUS.

Nasza cena już to wszystko zawiera.

Rachunkowość dla firm to szereg usług, z których mogą Państwo skorzystać, obejmujących:

01

Prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów, księgi handlowej, ryczałtu

02

Prowadzenie rejestrów VAT zakupu i sprzedaży

03

Ewidencjonowanie środków trwałych oraz wyposażenia

04

Prowadzenie rozliczeń ZUS właściciela firmy

05

Przygotowywanie deklaracji miesięcznych

06

Opracowywanie i dostarczanie do US pism, korekt i deklaracji miesięcznych

07

Przeprowadzanie rozliczeń rocznych właściciela firmy

08

Reprezentowanie podatnika przed US, UKS, ZUS, GUS

09

Wprowadzanie zmiany danych w US i ZUS

10

Przeprowadzanie rozliczeń delegacji krajowych i zagranicznych

11

Przygotowywanie i dostarczanie pism w sprawach karno – skarbowych

12

Wysyłanie powiadomień drogą elektroniczną (SMS lub e-mail) z informacjami dotyczącymi wielkości podatków i składek do zapłaty

13

Prowadzenie spraw przed US,UKS,ZUS, w tym karno-skarbowych, w imieniu podatnika

14

Opracowywanie analiz i zestawień ekonomicznych oraz finansowych

15

Konsultacje oraz porady księgowe w siedzibie Biura Rachunkowego

Proponujemy współpracę na prostych i przejrzystych zasadach
W ramach obsługi kadrowo-płacowej oferujemy:
 • Naliczanie wynagrodzeń oraz przygotowywanie list płac zgodnie z obowiązującymi przepisami
 • Opracowywanie oraz dostarczanie rozliczeń i deklaracji do US i ZUS
 • Ewidencjonowanie wynagrodzeń poszczególnych pracowników
 • Przygotowywanie rozliczeń rocznych pracowników
 • Sporządzanie świadectw pracy
 • Wystawianie zaświadczeń o osiągniętych dochodach
 • Opracowywanie raportów i analiz w sprawie wynagrodzeń