Katarzyna Kotowska
Katarzyna Kotowska (specjalista ds rozliczeń)

zakres obowiązków:

Prowadzenie rozliczeń księgowych przedsiębiorstw oraz klientów indywidualnych, pomoc w kontaktach z instytucjami współpracującymi i kontrolującymi w sprawach klientów Biura Rachunkowego.

wykształcenie:

Studia podyplomowe z zakresu rachunkowość przedsiębiorstw w Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania w Warszawie.

mgr Artur Kotowski
mgr Artur Kotowski (właściciel)

wykształcenie:
Uniwersytet Szczeciński
kierunek: ekonomia
tytuł: magister
Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie
kierunek: studia podyplomowe z zakresu rachunkowości przedsiębiorstw
kierunek: studia podyplomowe z zakresu zarządzanie zasobami ludzkimi zgodne ze standardami UE
mgr Anna Kotowska
mgr Anna Kotowska (kierownik zespołu)
zakres obowiązków:
Organizacja i koordynacja pracy zespołu specjalistów ds. rozliczeń, nadzór i kontrola procedur księgowo-kadrowych, kontakty z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, Urzędem Skarbowym oraz innymi instytucjami współpracującymi i kontrolującymi, w sprawach dotyczących klientów Biura Rachunkowego.
wykształcenie:
Uniwersytet w Białymstoku Wydział Prawa
kierunek: prawo
tytuł: magister
 

Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie
kierunek: studia podyplomowe z zakresu rachunkowości przedsiębiorstw
mgr Agnieszka Stankiewicz
mgr Agnieszka Stankiewicz (specjalista ds rozliczeń)

zakres obowiązków:
Prowadzenie rozliczeń księgowych przedsiębiorstw oraz klientów indywidualnych, pomoc w kontaktach z instytucjami współpracującymi i kontrolującymi w sprawach klientów Biura Rachunkowego, sporządzanie deklaracji do ZUS.

wykształcenie:
Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie- Instytut Finansów,
kierunek: rachunkowość- studia podyplomowe

Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Prawa,
kierunek: administracja
studia magisterskie uzupełniające tytuł: magister

Wszechnica Mazurska w Olecku, Wydział Nauk Społecznych,
kierunek: administracja
tytuł: licencjat

mgr Magdalena Jacewicz
mgr Magdalena Jacewicz (specjalista ds kadr i płac)

zakres obowiązków:

Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych, wystawianie zaświadczeń o osiągniętych dochodach, sporządzanie raportów i analiz dotyczących wynagrodzeń, kontakty z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych w sprawach klientów Biura Rachunkowego, sporządzanie wniosków VZM-1 oraz opłat środowiskowych.

wykształcenie:

Wyższa Szkoła Społeczno – Ekonomiczna w Gdańsku
tytuł: magister

biuro rachunkowe, ul. Żabia 9/5 (I piętro)
biuro rachunkowe, ul. Żabia 9/5 (I piętro)
biuro rachunkowe, ul. Żabia 9/5 (I piętro)

Od 2001 roku Biuro Rachunkowe zapewnia profesjonalną i kompleksową obsługę w zakresie rozliczeń księgowych i podatkowych oraz spraw płacowo-kadrowych.

Naszymi klientami są zarówno spółki prawa handlowego, małe i mikro przedsiębiorstwa jak też osoby fizyczne, które nie prowadzą działalności gospodarczej.

Obsługujemy region północno – wschodniej Polski.

Aby zapewnić najwyższą jakość świadczonych usług, korzystamy z najnowszych technologii i oprogramowania, śledzimy wszelkie zmiany gospodarcze i prawne, stale podnosimy kwalifikacje naszego zespołu, poszerzamy ofertę.

Gwarantujemy pewność i bezpieczeństwo. Posiadamy certyfikat księgowy nr 23866 oraz ubezpieczenie OC.